บริการ


อำนวยความสะดวก ด้านการบริการให้ลูกค้า

– ยื่นขอไฟฟ้าชั่วคราว,

-ยื่นขอประปาชั่วคราว,

-ยื่นขอใบอนุญาติก่อสร้าง,

-บริการด้านสินเชื่อ (ดำเนินการเอกสารการยื่นกู้),

-บริการเรื่องรายละเอียดแบบบ้าน-แบบแปลน ให้คำแนะนำ ปรึกษา และ สำรวจพื้นที่หน้างานจริง,

-ยื่นขอประปาถาวร,

-ยื่นขอไฟฟ้าถาวร,

-ยื่นขอทะเบียนบ้าน

ดำเนิน​การ​บริการทุกอย่าง​เพื่อให้ลูกค้าของเราสบายที่สุด